1. Hemmet
  2. Handdiskmedel
  3. Finish Powerball All in 1

Din valda produkt är:


Gift
Produkt tillgänglig:757/800

Anonym opinionsundersökning

För att kunna motta den valda produkten måste du först svara på några frågor om dina erfarenheter och åsikter om den valda produkten.

Fråga 1 av 8

Vilket format föredrar du när det kommer till tvättmedel?

Resultat:

Andra användares svar...

Gel
4.4%
Vätska
13.2%
Pulver
16.2%
Tablett
66.2%

Resultat:

Andra användares svar...

Mindre än en gång i veckan
4.2%
En gång i veckan
8.5%
Mellan 2 - 4 gånger i veckan
47.9%
Mer än fyra gånger i veckan
39.4%

Resultat:

Andra användares svar...

Ja
95.9%
Nej
4.1%

Resultat:

Andra användares svar...

Ja
88.9%
Nej
11.1%

Resultat:

Andra användares svar...

Mindre än 50 SEK
42%
Mellan 50-100 SEK
58%
Mer än 100 SEK
0%

Resultat:

Andra användares svar...

Pris
24.3%
Kvalitet
56.8%
Varumärke
8.1%
Packetering
4.1%
Annat
6.8%

Resultat:

Andra användares svar...

Mjukhet
20.6%
Klädvård
36.8%
Färgskydd
32.4%
Doft
10.3%

Resultat:

Andra användares svar...

Grumme
15.9%
Wipp
0%
Via
49.3%
Arial
34.8%

Analysera de skickade svaren

1. Du har svarat på alla frågor

2. Det finns ingen IP adress kopplad till din undersökning

3. Registreringsperioden är fortfarande öppen

4. Det finns fortfarande produkter tillgängliga

Du registrerar dig för dragningen, utan ditt samtycke att vi förmedlar dina personuppgifter specificerat i våra villkor.

Jag accepterar kommunikationen av mina personuppgifter för marknadsföringssyften enligt villkoren i integritetspolicyn.